“อาร์ต พศุตม์” ไม่ได้บอกเป็นใคร เกี่ยวกับประเด็น”หมอก้อง”