ข่าวข่าวในประเทศ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:08

หล่อและรวยมาก!ฮือฮา “บี้” ถือหุ้นช่อง “ONE“ ลำดับ5ถึง2.5ล้านหุ้น

โซเชียลฮือฮานักร้อง-นักแสดงชื่อดัง "บี้ สุกฤษฎิ์" ถือหุ้นช่องวันในลำดับที่ 5 ต่อจากกลุ่มปราสาททองโอสถและ "บอย ถกลเกียรติ" หลัง "ช่องวัน" ยื่นไฟลิ่งขายไอพีโอ ระดมทุนตลาดหลักทรัพย์

วันที่ 11 พ.ค.64 หลังจากบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ทั้งนี้ เดอะวัน จะเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 496,252,500 หุ้น ประกอบด้วย

1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น
2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขาย โดยซีเนริโอไม่เกิน 20,002,500 หุ้น 

ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มนายทุนจากปราสาททองโอสถ แกรมมี่ และครอบครัว รวมถึง บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ แต่ที่สร้างความฮือฮาคือ รายชื่อผู้ถือหุ้นในลำดับที่ 5 นักร้องหนุ่มสายแดนซ์อารมณ์ดี "บี้ สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว" ที่ถือหุ้นทั้งหมด 2,500,000 หุ้น ทำเอาโซเชียลฮือฮาหลังจากทราบข้อมูลดังกล่าว

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก มีทั้งหมดดังต่อไปนี้

1.บริษัท ประนันท์ภรณ์ จำกัด ของกลุ่มปราสาททองโอสถ ถือจำนวน 952,500,000 หุ้น สัดส่วน 50.00%
2.บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ถือจำนวน 595,774,850 หุ้น สัดส่วน 31.27%
3.กลุ่มคุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ประกอบด้วย ซีเนริโอ, ถกลเกียรติ วีรวรรณ, อมรพิมล วีรวรรณ, รสนาภรณ์ วีรวรรณ และ ณิการ์ วีรวรรณ ถือรวมกันจำนวน 341,225,000 หุ้น สัดส่วน 17.91%
4.กลุ่มครอบครัวซอโสตถิกุล ประกอบไปด้วย ไรรมย์ ซอโสตถิกุล และ ปิยะ ซอโสตถิกุล ถือรวมกันจำนวน 7,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.37%
5.สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว หรือบี้ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ถือจำนวน 2,500,000 หุ้น สัดส่วน 0.13%
6.นิพนธ์ ผิวเณร ผู้กำกับกับการแสดงชื่อดัง ถือจำนวน 1,500,000 หุ้น สัดส่วน 0.08%
7.สุธาสินี บุศราพันธ์ ถือจำนวน 1,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.05%
8.สมศรี พฤทธิพันธุ์ ถือจำนวน 1,000,000 หุ้น สัดส่วน 0.05%
9.ศศวัต บุษยพันธ์ ถือจำนวน 500,000 หุ้น สัดส่วน 0.03%
10.สาธิตา อุทัยศรี ถือจำนวน 500,000 หุ้น สัดส่วน 0.03%
11.สิริชัย ตันติพงศ์อนันต์ ถือจำนวน 500,000 หุ้น ส่วน 0.03%
12.บดินทร์ อุดล ถือจำนวน 500,000 หุ้น ส่วน 0.03%
13.ชยากร สุทินศักดิ์ ถือจำนวน 500,000 หุ้น ส่วน 0.03%
14.บุษบา ดาวเรือง ถือจำนวน 100 หุ้น สัดส่วน 0.00
15.มณฑนา ถาวรานนท์ ถือจำนวน 50 หุ้น สัดส่วน 0.00


นอกจากนี้ในบริษัท "ซีเนริโอ" ซึ่งอยู่ในกลุ่ม "ถกลเกียรติ วีรวรรณ" มีผู้ถือหุ้น 10 รายแรกดังนี้

1.คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 67
2.GRAMMY ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00
3.คุณสมศรี พฤทธิพันธุ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.00
4.คุณสุธาสินี บุศราพันธ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.00
5.คุณนิพนธ์ ผิวเณร ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.29
6.คุณสุรพล พีรพงศ์พิพัฒน์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.71
7.คุณพิยดา อัครเศรณี ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.59
8.คุณศศวัต บุษยพันธ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.92
9.คุณชยากร สุทินศักดิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.83
10.คุณภูธเนศ หงส์มานพ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.83
11.คุณภูริ หิรัญพฤกษ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.83