ข่าวข่าวในประเทศ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 00:27

บุคคลต้นแบบเข้าพิธีประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัล ''เสาอโศกผู้นำศีลธรรม'' ให้แก่ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วย ''หนุ่ม'' กฤตพจน์ แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา) และ ''แก้ม'' วิชญาณี เปียกลิ่น ศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะศิลปิน นักร้อง นักแสดง ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นศิลปินที่อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธสืบไป

    งาน ''เสาอโศกผู้นำศีลธรรม'' จัดโดย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลดีเด่นทางพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นเยี่ยงอย่างของพุทธศาสนิกชนไทยสืบไป 

     ''แก้ม-วิชญาณี'' เปิดเผยว่า ''แก้มภูมิใจมากๆ ค่ะ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัล ''เสาอโศกผู้นำศีลธรรม'' ซึ่งจะเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายนนี้ รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติประวัติให้กับแก้มและครอบครัวของแก้มมากๆ เพราะครอบครัวของแก้มได้ปลูกฝังเรื่องการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมทั้งปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา อย่างน้อยๆ ปฏิบัติศีล 5 ให้ครบก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะ''

    รางวัล ''เสาอโศกผู้นำศีลธรรม'' นี้มีลักษณะเป็นสีทอง โดยจำลองแบบย่อส่วนเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชจากประเทศอินเดีย ที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งหัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่องอาจดั่งราชสีห์และแผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์ อโศกนี้เป็นสีทอง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของผู้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนา ให้กำลังใจคนดี และเป็นแบบอย่างของการทำความดีเพื่อสังคม