หนัง-เพลงหนัง 27 ตุลาคม 2560 เวลา 11:54

ชมฟรีทั้งประเทศ!"ของขวัญ"4ภาพยนตร์สั้นอันได้รับแรงบันดาลใจจาก"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9"

"สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล" และ "โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย" พร้อมจัดฉายภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจเรื่อง "ของขวัญ" 4 ภาพยนตร์สั้นอันได้รับแรงบันดาลใจจาก "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9" เพื่อส่งต่อและหล่อเลี้ยงพลังใจให้คนไทยทั้งประเทศ ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป

โดยมี "เงื่อนไขการรับบัตรชมภาพยนตร์" ที่โรงภาพยนตร์เครือต่างๆ ดังนี้ 

 

1. รับบัตรได้ที่โต๊ะลงทะเบียนบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
2. 1 ท่าน รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ไม่เกิน  2 ที่นั่ง 
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรอบเวลา โดยทางโรงภาพยนตร์จะแจกรอบที่เร็วที่สุดก่อนตามลำดับจนครบจำนวนรอบ 
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่ง โดยทางโรงภาพยนตร์จะเป็นผู้กำหนดที่นั่ง โดยเริ่มจากบริเวณด้านหลังสุดก่อน 
5. บัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ 
 
หมายเหตุ :  ทางโรงภาพยนตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามความเหมาะสม โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงภาพยนตร์อีกครั้ง
 
ภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจเรื่อง "ของขวัญ" ของ "สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล" ได้  4 ผู้กำกับฯแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง "ปรัชญา  ปิ่นแก้ว, นนทรีย์  นิมิบุตร, ก้องเกียรติ  โขมศิริ, ชูเกียรติ  ศักดิ์วีระกุล" และทีมนักแสดงหลากหลายรุ่น อาทิ  "สุรศักดิ์  วงษ์ไทย, ม.ร.ว.มงคลชาย ยุคล , โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์, อิษยา ฮอสุวรรณ, ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล, อริศรา วงษ์ชาลี, อัญชลี หัสดีวิจิตร, ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์, ธนาภัค จงใจพระ, ชนิกานต์  ตังกบดี, ด .ช .ฐิรพจน์ ต่วนสวัสดิ์, ณัชชาภัทร แสงฤทธิ์  และ บุญส่ง นาคภู่" ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความดี พร้อมส่งต่อให้กับคนไทยทั้งประเทศ ผ่าน 4 ภาพยนตร์สั้น ได้แก่ 
 
The Letter (ปรัชญา  ปิ่นแก้ว ) - การผจญภัยอันล้ำค่าของเด็กน้อยบ้านไกลที่อยากจะส่งจดหมายถึงพ่ออันเป็นที่รักยิ่ง 
 
ดอกไม้ในกองขยะ  (นนทรีย์  นิมิบุตร ) - ความรักและความอบอุ่นของครอบครัวสามารถจรรโลงสังคมให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรืออาชีพใด 
 
สัจจะธรณี (ก้องเกียรติ  โขมศิริ ) - หญิงสาวกับการเดินทางตามหารากเหง้าของผู้เป็นพ่อและศรัทธาแห่งชีวิตของตัวเธอเอง 
 
เมฆฝนบนป่าเหนือ (ชูเกียรติ  ศักดิ์วีระกุล ) - การออกค่ายของกลุ่มนักศึกษาไฟแรงที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งของชาวบ้านในพื้นที่ 
 
จาก 1 แรงบันดาลใจแห่งหัวใจคนไทย สู่ "ของขวัญ" ที่พร้อมส่งต่อให้กับทุกคน เพราะเราเชื่อว่า ความดี ยิ่งส่งต่อ ยิ่งยิ่งใหญ่ 28 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ส่งต่อความดี ดูฟรีที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ