ประวัติดาราดาราไทย 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16:21

ธนากร โปษยานนท์ (อู๋)

ชื่อจริง : ธนากร โปษยานนท์
ชื่อเล่น : อู๋
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -