ประวัติดาราดาราไทย 9 มิถุนายน 2558 เวลา 20:00

ธัญญา โสภณ (แดง)

ชื่อจริง : ธัญญา โสภณ
ชื่อเล่น : แดง
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -