ประวัติดาราดาราไทย 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:05

เด่นชัย วงศ์สามารถ (เด่นชัย)

ชื่อจริง : เด่นชัย วงศ์สามารถ
ชื่อเล่น : เด่นชัย
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
https://www.facebook.com/denchai.kup