ประวัติดาราดาราไทย 3 เมษายน 2558 เวลา 20:46

ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์ (เกี่ยวก้อย)

ชื่อจริง : ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
ชื่อเล่น : เกี่ยวก้อย
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -