ประวัติดาราดาราไทย 29 มกราคม 2558 เวลา 15:06

ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ (เจด้า)

ชื่อจริง : ศรัณย่า ชุณหศาสตร์
ชื่อเล่น : เจด้า
เกิดเมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -
http://instagram.com/jayda_saranya
ผลงาน :

ผลงานถ่ายแบบแฟชั่น 
-นิตยสาร Seventeen
-นิตยสาร CLEO
-นิตยสาร WE
-นิตยสาร LISA
-นิตยสาร TOUCH
-นิตยสาร KAWAI
-นิตยสาร RUNWAY BY CAMPUS
-นิตยสาร ICE

ผลงานการประกวด : 
-ตำแหน่งชนะเลิศการประกวด : Colourful wow girl 2011 by just Modern ตำแหน่ง Photogenic การประกวด Seventeen Ambassador

ผลงานโฆษณา : 
-Yamaha2012
-IKEA2012
-TOT2012
-Pepsi (Vietnam) 2012
-Sony (Japan) 2013

ผลงานภาพยนต์ : เรื่อง ศรีธนญชัญ