ประวัติดาราดาราฮอลลีวู้ด 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09:07

อลิเซีย วิคันเดอร์ (อลิเซีย)

ชื่อจริง : อลิเซีย วิคันเดอร์
ชื่อเล่น : อลิเซีย
เกิดเมื่อ : -
นํ้าหนัก : -
ส่วนสูง : -
การศึกษา : -