คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 20 มกราคม 2564 เวลา 18:24

“วี” เล่าโมเมนต์สวีต “เก้า จิรายุ” ชอตอมมือ บอกเขาคงหิวแหละ