คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 16 มกราคม 2564 เวลา 10:13

“แจม ชรัฐฐา” เลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนด หลังโควิดระบาดระลอกใหม่