คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11:43

“ก้อย อรัชพร” รับสนิท “นิกกี้ ณฉัตร” แต่ยังไม่ใช่แฟน