คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:19

"จูน นาตาชา" เข้ากองปราบ เพื่อขอความช่วยเหลือในคดี ที่ "ครูอี๊ด เผ่าจินดา" ผิดสัญญา