คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20:59

"หมาก" ขอโทษที่ลงข้อความโดยไม่ไตร่ตรองยันไม่เกี่ยวการเมือง