คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 28 สิงหาคม 2562 เวลา 11:18

"ปอย" รับม็อบฮ่องกงกระทบงาน ต้องย้ายกองไปถ่ายที่จีน

Siamdara
[ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด ]