คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 26 สิงหาคม 2561 เวลา 21:24

'ซีดี'เคลียร์ลิขสิทธิ์เพลงแล้วขอจำเป็นบทเรียน

Siamdara
[ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด ]