คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 10 เมษายน 2559 เวลา 19:44

"โดม" รับเครียดคอนเสิร์ตถูกเลื่อน

Siamdara
[ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด ]