คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 15 ธันวาคม 2558 เวลา 21:24

"แอล กมลวรรณ" โต้ "ชัย ร่มรื่น" ตามจีบลั่นสนิทแบบเพื่อน

Siamdara
[ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด ]