คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 5 ตุลาคม 2558 เวลา 23:25

"บ๊วย" ไม่รู้ "ตุ๊ก" ให้เจอลูกได้เดือนละ 2 ครั้ง

Siamdara
[ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด ]