คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 30 พฤศจิกายน 542 เวลา 00:00

"เต๋า" โต้แฟนไม่ปลื้มกระแสจิ้น "คชา"