คลิปวิดีโอคลิปข่าวทั่วไป 30 มิถุนายน 2558 เวลา 20:59

"แอล กมลวรรณ" เซ็กซี่บนพรมแดง Siamdara Star awards 2015‬