วาไรตี้สุขภาพ-ความงาม 22 ตุลาคม 2560 เวลา 06:34

เปิดรายชื่อวัด-โรงเรียนในกรุงเทพฯ เป็นสถานที่พัก ช่วงงานพระราชพิธีฯ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยถึงการเตรียมการดูแล และรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.60 นั้น กทม. ได้เตรียมการในหลายส่วน เพื่อเป็นสถานที่พักรองรับประชาชนในการพักค้างและพักคอย ประกอบด้วยโรงเรียน 117 โรงเรียน , วัด 56 วัด สถานที่อื่นๆ 3 แห่ง

      โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าพักระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.60  ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งการเข้าพักด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่วัด โรงเรียน หรือศูนย์เยาวชนนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ จะต้องจัดเตรียมเครื่องนอนมาด้วยตนเอง
 
     สำหรับสถานที่ที่เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สามารถพักค้างและพักคอยได้ มีดังนี้

      - เขตพระนคร  1.โรงเรียนวัดราชบูรณะ    2.โรงเรียนราชบพิธ    3.โรงเรียนวันอินทรวิหาร    4.โรงเรียนวัดมหรรณพาราม    5.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส    6.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม    7.โรงเรียนวัดตรีทศเทพ    8.โรงเรียนวัดราชนัดดา    9.โรงเรียนวัดสุทัศน์    10.โรงเรียนวัดมหาธาตุ   11.โรงเรียนวัดพระเชตุพน     12.โรงเรียนวัดชนะสงคราม   13.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   14.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์    15.โรงเรียนวันบวรนิเวศ   16.โรงเรียนสตรีวิทยา     17.โรงเรียนวัดราชบพิธ     18.โรงเรียนวัดสังเวช    19.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์     20.โรงเรียนราชินี     21.โรงเรียนภารตวิทยา     22.โรงเรียนพิมานวิทย์     23.วัดชนะสงคราม     24.วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ)     25.วัดสุทัศน์เทพวราราม     26.วัดเทพธิดาราม     27.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม    28.วัดบวรนิเวศวิหาร    29.วัดราชบพิธ     30.วัดสังเวชวิศยาราม    31.วัดอินทรวิหาร    32.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ     33.วัดใหม่อมตรส    34.วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร    35.วัดตรีทศเทพ    36.วัดมหาธาตุ

     - เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   1.โรงเรียนวัดสิตาราม     2.โรงเรียนวัดคณิกาผล    3.โรงเรียนวัดดิสานุการาม    4.โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์     5.วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร    6.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร    7.วัดสุนทรธรรมทาน    8.วัดโสมนัสราชวรวิหาร    ทั้งนี้   สำหรับวัดและโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนครและป้อมปราบฯ จะเปิดให้ประชาชนสามารถพักคอยหรือเข้าห้องน้ำได้เท่านั้น ไม่ได้เปิดให้พักค้าง


     ในส่วนของวัดและโรงเรียน ในอีก 27 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดให้ประชาชนสามารถพักค้างและพักคอยได้ ดังนี้

     - เขตดุสิต    1.โรงเรียนสุโขทัย     2.โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม     3.โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร     4.โรงเรียนวัดจันทรสโมสร     5.โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร    6.โรงเรียนวัดราชผาติการาม    7.โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร     8.โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม      9.โรงเรียนวัดธรรมาภิรตามราม      10.วัดประสาทบุญญาวาส     11.วัดอัมพวัน     12.วัดใหม่ทองเสน      13.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม           

     - เขตปทุมวัน   1.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม     2.โรงเรียนปลูกจิต    3.โรงเรียนวัดชัยมงคล     4.โรงเรียนวัดสระบัว    5.สวนลุมพินี     6.โรงเรียนวัดบรมนิวาส    7.โรงเรียนวัดดวงแข
 
     - เขตสัมพันธวงศ์   1.โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม    2.โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย     3.โรงเรียนวัดจักรวรรดิ     4.โรงเรียนวัดปทุมคงคา     5.โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์     6.วัดชัยชนะสงคราม     7.วัดไตรมิตรวิทยาคม    8.วัดจักรวรรดิราชาวาส     9.วัดปทุมคงคา    10.วัดสัมพันธวงศ์
 
     - เขตบางพลัด 1.โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
 
     - เขตดินแดง    1.โรงเรียนวิชากร     2.โรงเรียนวิชูทิศ     3.โรงเรียนสามเสนนอก    4.อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) (สำหรับจุดนี้สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งความประสงค์พักค้างได้ที่ศูนย์เยาวชนฯ)               

     - เขตคลองสาน    1.โรงเรียนวัดเศวตฉัตร    2.วัดเศวตฉัตรวรวิหาร   3.วัดทองเพลง
 
     - เขตคลองเตย   1.โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ     2.โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 
     - เขตบางนา    1.โรงเรียนวัดบางนาใน     2.วัดบางนาใน    3.วัดบางนานอก
 
     - เขตบางซื่อ   1.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม    2.โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
 
     - เขตจตุจักร   1.โรงเรียนวัดเทวสุนทร    2.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    3.วัดเทวสุนทร
 
     - เขตทวีวัฒนา    1.โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส    2.โรงเรียนวัดปุรณาวาส
 
     - เขตธนบุรี    1.โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย    2.โรงเรียนวัดโพธินิมิต    3.โรงเรียนวัดราชคฤห์    4.โรงเรียนวัดกระจับพินิจ    5.โรงเรียนกันตทาราราม    6.โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ     7.วัดบางสะแกใน    8.วัดใหม่ยายนุ้ย    9.วัดโพธินิมิต    10.วัดกันตทาราราม    11.วัดบุคคโล
 
    - เขตบางกอกน้อย    1.โรงเรียนวัดดุสิตาราม
 
     - เขตบางกอกใหญ่     1.โรงเรียนวัดราชสิทธาราม    2.โรงเรียนวัดท่าพระ     3.โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี    4.โรงเรียนวัดดีดวด     5.โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์     6.โรงเรียนวัดนาคกลาง    7.โรงเรียนวัดสังข์กระจาย     8.โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา     9.โรงเรียนทวีธาภิเษก     10.โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน     11.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม    12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี     13.วัดประดู่ฉิมพลี    14.วัดเจ้ามูล    15.วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร   16.วัดเครือวัลย์
 
     - เขตบางบอน    1.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์    2.โรงเรียนวัดนินสุขาราม    3.วัดบางบอน    4.วัดนินสุขาราม
 
     - เขตห้วยขวาง    1.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ     2.โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก     3.โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม     4.วัดอุทัยธาราม      5.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก    6.วัดใหม่ช่องลม
 
     - เขตมีนบุรี    1.โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ    2.วัดบำเพ็ญเหนือ
 
      - เขตสวนหลวง    1.โรงเรียนคลองกลันตัน
 
     - เขตวังทองหลาง    1.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม      2.โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก     3.โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์)    4.วัดสามัคคีธรรม
 
     - เขตหลักสี่     1.โรงเรียนการเคหะท่าทราย     2.โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1    3.โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2     4.โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)     5.โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)    6.โรงเรียนทุ่งสองห้อง
 
     - เขตบางกะปิ     1.วัดบึงทองหลาง
 
      - เขตทุ่งครุ   1.โรงเรียนนาหลวง      2.โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)   2.โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ์     4.โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

      - เขตหนองแขม     1.โรงเรียนบ้านขุนประเทศ    2.โรงเรียนประชาบำรุง    3.โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์     4.วัดหลักสาม     5.วัดหนองแขม      6.วัดไผ่เลี้ยง
 
     - เขตพระโขนง     1.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม     2.โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)     3.โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)    4.วัดวชิรธรรมวรวิหาร    5.วัดราษฎรศรัทธาธรรม
 
     - เขตบางขุนเทียน      1.โรงเรียนวัดสะแกงาม     2.โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา     3.โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม – เชื่อมนุกูล)    4.โรงเรียนวัดหัวกระบือ    5.ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน    6.ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน
 
     - เขตหนอกจอก      1.โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร      2.วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
 
      - เขตลาดกระบัง      1.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น     2.โรงเรียนวัดบึงบัว     3.โรงเรียนวัดปากบึง      4.โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส     5.โรงเรียนแดงเป้า      6.โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง        

      ทั้งนี้ กทม.ขอขอบคุณโรงเรียนและวัดในพื้นที่ ที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเปิดให้สามารถเข้าไปพักค้าง พักคอย เข้าห้องน้ำ อาบน้ำ โดยคาดว่าในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และร่วมถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก.

 

ภาพ/ข้อมูลจาก  www.fm91bkk.com