ทีวีเรื่องย่อละคร-ซีรีย์ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:29

เรื่องย่อละคร : "บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์"

  • 5,494 view
  • share

บทประพันธ์ : ก.สุรางคนางค์, บทโทรทัศน์ : ภาวิต, กำกับการแสดง เพ็ญลักษณ์ อุดมสิน, ออกอากาศทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7 สี เสนอให้ชมเป็นตอนแรกใน วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

 

  

    รายชื่อนักแสดง
    1.วีรภาพ    สุภาพไพบูลย์    แสดงเป็น    มรว.ภราดาพัฒน์ระพี  สว่างวงศ์ (ชายกลาง)
    2.พีชญา    วัฒนามนตรี        แสดงเป็น    พจมาน พินิตนันทน์ (พจ)
    3.ดวงดาว    จารุจินดา        แสดงเป็น    หม่อมพรรณราย  สว่างวงศ์ ณ อยุธยา
    4.นุสบา    ปุณณกันต์        แสดงเป็น    มรว.ภาระดีสว่างพัฒน์  สว่างวงศ์ (หญิงใหญ่)
    5.ณัฐชา    นวลแจ่ม        แสดงเป็น    มรว.ภาวิณีจรัสเรือง  สว่างวงศ์ (หญิงเล็ก)
    6.ด.ช.พีรพล เพิ่มเพ็ชร์        แสดงเป็น    มรว.ภาณุทัตสวัสดี  สว่างวงศ์ (ชายน้อย)
    7.เขต    ฐานทัพ        แสดงเป็น    หม่อมเจ้าอเนกนพรัตน์ (ท่านต้อม)
    8.ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์    แสดงเป็น    หม่อมเจ้าหญิงปิยะฉัตรโสภา (ท่านติ๋ว)
    9.วรางคนาง วุฑฒยากร        แสดงเป็น    หม่อมเจ้าหญิงนพมณี (ท่านตุ้ม)
    10.ชยพล    บุนนาค        แสดงเป็น    นกุล  เวชนิติ
    11.ปทิตตา    อัธยาตมวิทยา    แสดงเป็น    แสงโสม  อลงกรณ์
    12.วาสนา    สิทธิเวช        แสดงเป็น    นมทิพย์
    13.กชกร    นิมากรณ์        แสดงเป็น    คุณนายพระดุลย์ (แม่พจมาน)
    14.สวีเดน    ทะสานนท์        แสดงเป็น    พจนา  พินิตนันทน์
    15.กชกร    ส่งแสงเติม        แสดงเป็น    พจนีย์  พินิตนันทน์
    16.พงษ์ประยูร ราชอาภัย    แสดงเป็น    นายพร  พันโพธิ์
    17.สะอาด    เปี่ยมพงศ์สานต์    แสดงเป็น    พระยาราชาพิพิธ (เจ้าคุณราชาพิพิธ)
    18.สรารัตน์    หรุ่นเรืองวงศ์    แสดงเป็น    แพรวพรรณ อลงกรณ์
    19.สมิท    ธนโชติ        แสดงเป็น    ประสพ  อลงกรณ์
    20.พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์    แสดงเป็น    เสาวรัจ (เพื่อนพจมาน)
    21.แก้วใส    คริสตัล(กันยวีร์ กิตติพรภาณุวงศ์) แสดงเป็น ศิรินาถ
    22.พิมประภา ตั้งประภาพร    แสดงเป็น    หม่อมเจ้าหญิงวิมลสุดา (ท่านอ้อม)
    23.อธิชนัน    ศรีเสวก        แสดงเป็น    สิริอร
    24.ศรุต วิจิตรานนท์        แสดงเป็น    นายเติม ธีระวณิช
    25.วริศรา    ยู        แสดงเป็น    สินเสริม
    26.กัญญกร    พินิจ        แสดงเป็น    ผกาแก้ว
    27.ปรินทร์    วิกรานต์        แสดงเป็น    หลวงเวชนิติเกษม
    28.วิไลลักษณ์ ไวงาน        แสดงเป็น    ท่านผู้หญิงไฉไล  สีหราชบดินทร์
    29.สุดารัตน์    เดชากุล        แสดงเป็น    หม่อมแม่หญิงอ้อม
    30.มนตะกานต์ ทองขาว    แสดงเป็น    วิภา (เมียนายเติม)
    31.ภัทกัญญา โควสุวรรณ    แสดงเป็น    สมฤทัย (เมียนายเติม)
    32.สิดาภา    เจิมงามพริ้ง    แสดงเป็น    สายใจ
    33.พิมพากานต์ วงษ์ศรีแก้ว    แสดงเป็น    แจ่ม
    34.ชนิตา    สุภาพันธ์        แสดงเป็น    ฟัก
    35.สุรจิต    บุญญานนท์        แสดงเป็น    นายกรด
    36.วิชัย    จงประสิทธิ์พร    แสดงเป็น    วิชัย
    37.พิมพ์ศิริ    คชหิรัญ        แสดงเป็น    เอม
    38.เยาวเรศ นิสากร        แสดงเป็น    ยายหลง
    39.สิริยา    นฤนาท        แสดงเป็น    นางพัน
    40.รุ่งกานดา นามแย้มแป้น    แสดงเป็น    นางเผื่อน
    41.วรรณภูมิ ทรงสุภาพ        แสดงเป็น    สืบ
    
    นักแสดงรับเชิญ
    42.นุติ เขมะโยธิน        แสดงเป็น    พระดุลยธรรมพินิต  หรือ  พนา
    43.สุธี เสียงหวาน        แสดงเป็น    สุรพล  พินิตนันทร์  (พ่อของพนา)
    44.ศุภชัย    ธียรอนันต์        แสดงเป็น    หลวงแพทย์
    45.วัฒนะ    คุ้มครอง        แสดงเป็น    ยายหุ่น
    46.ธิตินันท์    สุวรรณศักดิ์        แสดงเป็น    พระยาราชาพิพิธ (เจ้าคุณราชาพิพิธ) วัยหนุ่ม
    47.ภูธฤทธ์    พรหมบันดาล    แสดงเป็น    เจ้าพระยาราชาพิพิธ
    48.ขวัญฤดี    กลมกล่อม        แสดงเป็น    ท่านผู้หญิงราชาพิพิธ
    49.อรุชา    โตสวัสดิ์        แสดงเป็น    อาจารย์ใหญ่บุญล้อม  พิศิษฐ์วิทยา
    50.สุรศักดิ์    โชติทินวัฒน์    แสดงเป็น    นิเวศน์  คงเยี่ยมจิต
    51.ปริยะ    วิมลโนช        แสดงเป็น    หลวงนฤสารวาที
    52.นันท์นภัส ภัทรายุตวรรตน์    แสดงเป็น    มานิดา
    53.นวพล    ภูวดล        แสดงเป็น    เกริกวิทย์
    54.โพลาร์    อิศวร์        แสดงเป็น    นายสุทธิ  พิศาล

 

  

 

    เรื่องย่อ 

    พจมาน พินิตนันทน์(มิน-พีชญา วัฒนามนตรี) เดินทางมาอาศัยอยู่กับญาติที่บ้านทรายทองตามคำสั่งของบิดาที่เสียชีวิต เพื่อให้เธอได้เรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา พจมานเด็กสาววัยรุ่น มีได้นิสัยหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี กล้าหาญและเด็ดเดี่ยว จากการอบรมปลูกฝังจากบิดาที่เธอรักและรักเธอยิ่ง แต่วันแรกที่มาถึงเธอไม่ได้รับการต้อนรับอย่างที่หวัง หม่อมพรรณราย(ดวงดาว จารุจินดา) ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของเธอไม่อยู่ต้อนรับ แม้จะได้รับจดหมายจากแม่ของเธอล่วงหน้า ความอ่อนล้าในการเดินทางทำให้พจมานเป็นลมหมดสติไป ต่อหน้าม.ร.ว ภาระดี สว่างวัฒน์ หรือ คุณหญิงใหญ่(นุสบา ปุณณกันต์) ที่มารับหน้าเธอในวันนั้น  ภายนอกหญิงใหญ่ดูเป็นคนเย็นชา อารมณ์ร้อน แต่ลึกๆมีเมตตา เมื่อพิจารณาจากจดหมายยืนยันของบิดาพจมานโดยที่ยังไม่เปิดอ่านเธอก็ตัดสินใจให้พจมานพักที่บ้านทรายทองจนกว่าจะพบหม่อมพรรณราย พอหม่อมพรรณรายกลับมาพร้อมกับ ม.ร.ว ภาวิณีจรัสเรือง หรือ คุณหญิงเล็ก (แนท-ณัฐชา นวลแจ่ม) เมื่อทราบว่าหญิงใหญ่รับพจมานเข้ามาในบ้านก็ต่อว่าต่างๆนานา พยายามผูกเรื่องบิดามารดาพจมานในทางลบ แต่เล่าไปเล่ามา หญิงใหญ่ก็แน่ใจว่าพจมานเกี่ยวดองเป็นญาติกับสกุล สว่างวงศ์ จริง หญิงใหญ่รับอาสาดูแลพจมาน และเป็นผู้ปกครองให้ขณะอยู่ในบ้านทรายทอง 

 

  

    ด้านหญิงเล็ก รู้สึกไม่ถูกชะตากับพจมานจึงหาทางกำจัด ให้พจมานออกจากบ้านทรายทองทั้งคู่จึงกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากัน พจมานอยู่ในบ้านทรายทองท่ามกลางความกดดันและโดนกลั่นแกล้งต่างๆนานา มีเพียง ม.ร.ว ภาณุทัตสวัสดี หรือ คุณชายน้อย(พีพี-พีรพล เพิ่มเพ็ชร) ลูกชายคนเล็กวัย 14ปี ของหม่อมพรรณราย ที่มีร่างการพิการ ขาเป๋ ปากเบี้ยว คอยอยู่เคียงข้างพจมาน พจมานอยู่บ้านทรายทองอย่างผู้อาศัย ทำงานไม่ต่างกับบ่าวไพร่ แต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือ จนกระทั่งมรว.ภารดาพัฒน์ระพี หรือ คุณชายกลาง(วีรภาพ สุภาพไพบูลย์) ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ แล้วทราบเรื่องของพจมาน ชายกลางจึงเปลี่ยนทุกอย่างในบ้านทรายทองให้ดีขึ้น ตั้งแต่คนใกล้ชิดอย่างชายน้อยที่ได้รับการส่งตัวไปรักษา ตลอดจนบ่าวไพร่และพจมานด้วย เธอได้รับอนุญาตให้มีห้องพักเป็นของตัวเอง เทียบเท่ากับญาติพี่น้อง และได้อยู่ในความปกครองของชายกลาง เธอและเขาจึงเข้ามามีบทบาทของกันและกันตามลำดับ เหตุการณ์พลิกผันอีกครั้งเมื่อชายกลางต้องเดินทางไปดูงานต่างประเทศ  

    หญิงเล็กเริ่มวางแผนทำลายพจมานเสียคนโดยการพาเข้าไปรู้จักสมาคมกับบุคคลต่างๆซึ่งเป็นคนไม่ดี โดยทำทีขอตอบแทนพระคุณชายกลางที่มอบเงินจัดงานหมั้นระหว่างเธอกับ ท่านชายอเนกนพรัตน์ หรือ ท่านต้อม(เขต ฐานทัพ) เจ้าพี่ของ ท่านหญิงปิยะฉัตรโสภา หรือ ท่านติ๋ว(เกี่ยวก้อย-ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์)  สตรีสูงศักดิ์ซึ่งสนิทสนมกับหญิงเล็กเพราะหมายปองชายกลาง เธออาสาเป็นผู้ปกครองให้พจมาน ชายกลางตกลง ให้หญิงเล็กดูแลพจมาน แผนการร้ายๆจึงเริ่มขึ้น  ท่านต้อมเห็นใจพจมานจึงคอยปกป้องพจมานอยู่บ่อยๆ ทำให้ท่านต้อมไม่พอใจมีปากเสียงกับหญิงเล็ก จนเรื่องราวบานปลายเกี่ยวกับข่าวเรื่องเจ้าของสิทธิ์ครอบครองบ้านทรายทอง ว่าไม่ใช่ชายกลางอย่างที่เข้าใจ หญิงเล็กไปอาระวาดกับเจ้าคุณราชาพิพิธ(สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์)ที่ตึกขวาง จนอาการทรุดหนัก เมื่อพจมานกลับถึงบ้านทรายทองก็ถูกเรียกเข้าไปดูใจท่านเจ้าคุณ  

 

  

    ท่านเจ้าคุณสารภาพว่าบ้านทรายทองเป็นของสุรพลน้องชายท่าน ซึ่งทายาทที่แท้จริงก็คือ พจมาน นั่นเอง ท่ามกลางความตกตะลึง พจมานก็ปฏิเสธจะรับสิทธิ์นั้น รุ่งเช้าเจ้าคุณราชาพิพิธก็สิ้นใจ พอชายกลางกลับมาถึงก็ได้ทราบความจริง จึงตัดสินใจจะย้ายออกจากบ้านทรายทอง เพื่อคืนกรรมสิทธิ์ให้กับพจมานและครอบครัว ท่านต้อมทราบข่าวว่าชายกลางกลับมา ก็ขอนัดเพื่อถอนหมั้นหญิงเล็ก และขอหมั้นพจมานโดยให้ชายกลางเป็นเถ้าแก่ หญิงใหญ่ไปหาพจมานที่ห้อง เอาสร้อยที่ชายกลางซื้อให้พจมานไปสวมให้และบอกเป็นนัยๆว่าชายกลางรู้สึกพิเศษกับพจมาน หญิงใหญ่พูดกับพจมานอย่างหวังดีว่าถึงเวลาแล้วที่พจมานต้องเลือก คนที่เธอรัก พจมานเลยตัดสินใจเลือกชายกลาง

    ทั้งสองตัดสินใจแต่งงาน ท่ามกลางความไม่พอใจของหม่อมพรรณราย จู่ๆพจนีย์(กุ๊กกิ๊ก-กชกร ส่งแสงเติม)น้องสาวของพจมานก็ปรากฎตัวขึ้นกลางงานแต่งของพจมาน ซึ่งพจนีย์ไม่ได้มาร่วมแสดงความยินดี แต่มาต่อว่าพจมานว่าเห็นแก่ตัวไม่เคยแบ่งอะไรให้น้องและยังประกาศว่าตนเองก็มีสิทธิ์อยู่ในบ้านทรายทองเหมือนกัน หลังจากพจนีย์มาอยู่บ้านทรายทองก็ผยองเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของบ้าน ยุ่มย่ามกับของส่วนตัวพจมาน รังเกียจชายน้อย เป็นที่ไม่พอใจของนมทิพย์ คุณหญิงใหญ่เองก็ระอา พจมานจึงสั่งให้พจนีย์มีความเกรงใจต่อคุณหญิงใหญ่และชายกลาง แต่พจนีย์ทำหูทวนลม ชายกลางพาพจมานไปฮันนีมูนที่ศรีราชา 

 

    ในเวลา 5 วันนี้ พจมานได้พบกับความสงบลืมเรื่องวุ่นวายในบ้านทรายทอง สองคนมีความสุขกับการฮันนีมูนครั้งนี้ หลังกลับจากฮันนีมูน พจนีย์มาบอกว่า หม่อมพรรณรายบอกว่าชายกลางแต่งงานกับพจมานเพราะหวังในบ้านทรายทอง ไม่เคยรักพจมานเลย ทำให้พจมานคิดมากเพราะชายกลางไม่เคยบอกรักเธอสักครั้งเธอจึงปั่นปึ่งใส่ชายกลาง เมื่อชายกลางเห็นพจมานเปลี่ยนไปจึงถามตรงๆ ชายกลางรู้สึกน้อยใจพจมาน ทั้งสองคนเลยมีปากเสียงกัน  ระหว่างนั้นพจนีย์ พยายามเข้าหาชายกลาง ด้วยความอิจฉาที่พจมานได้แต่งงานกับหนุ่มหล่อสูงศักดิ์ ชายกลางมองพจนีย์ก็รู้ว่าเป็นคนประเภทใดจึงพยายามหลีกเลี่ยง พจมานและพจนีย์ ทะเลาะกันใหญ่โต พจนีย์ไม่พอใจจึงย้ายไปอยู่ข้างเดียวกับหม่อมพรรณราย งานนี้พจมานเจอศึกหนักแน่นอน แล้วความรักของพจมานและชายกลางจะดำเนินต่อไปอย่างไร ทั้งคู่จะผ่านเหตุการณ์ต่างไปได้ด้วยดีหรือไม่ ต้องติดตามชมในละครเรื่อง "บ้านทรายทอง-พจมาน สว่างวงศ์"

 

  

  

  

  

  

  

 

  • 5,494 view
  • share