ทีวีรายการน่าชม 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:27

"กบนอกกะลา" พาไปรู้จักจุดเริ่มต้นของ "ขนมไทย หวาน มัน ฉัน รักเธอ"

คนไทยมีชื่อเสียงลือเรื่องด้านฝีมือในการทำขนมมาอย่างยาวนาน และขนมไทยก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เนื่องจากมีวิธีการทำอันอ่อนช้อยประดิษฐ์ประดอยให้ดูงดงามเกินกว่าจะเป็นขนม อีกทั้งความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดในแต่ละท้องถิ่น ทำให้เกิดความแตกต่างของชนิดขนมไทย ขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบ ภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น และ วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในที่นั้นๆ เริ่มตั้งแต่ขนมไทยชาววัง ที่แต่ละชนิดขนมถูกรังสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีต เพื่อถวายแด่เจ้าขุนมูลนาย จนไปถึงขนมไทยของชาวบ้านร้านตลาด ที่แสดงให้เห็นถึงของดีของเด่นประจำถิ่น

     จุดเริ่มต้นเรื่องของขนมไทย กบนอกกะลาพาคุณผู้ชมไปยัง โครงการอนุรักษ์ขนมไทย กรุงเทพมหานคร ที่ซึ่งรวบรวมสูตรขนมไทยตำหรับชาววังไว้มากมาย อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมอุปกรณ์ทำขนมไทยเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษามากมาย

     นอกจากขนมไทยจะต้องอร่อย หวานมันแล้ว ความหอมเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มอรรถรสขนมไทยให้มีรสชาติละมุนละไมเป็นเอกลักษณ์ สิ่งนั้นก็คือเทียนอบขนม ซึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก เป็นอีกหนึ่งสถานที่อนุรักษ์ และมีการทำเทียนอบขนมสูตรโบราณ ที่นำดอกไม้ พืชสมุนไพรไทยมาทำเป็นเทียนอบขนม

     จากขนมไทยตำรับชาววังสู่ขนมไทยแปลกหูแปลกตา ที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จ. จันทร์บุรี สถานที่แห่งนี้ได้รวบรวม พ่อค้าแม่ขายที่รวมสูตรเด็ดเคล็ดลับของขนมพื้นบ้านหากินยากเอาไว้มากมาย อย่างเช่นขนมควยลิง ไข่นกกระสา แดกงา พระพาย ขนมตังก๊วย

     นอกจากนี้ยังพาไปทำความรู้จักกับแป้งท้าวยายม่อม อีกหนึ่งแป้งทำขนมสำคัญของไทย ที่นับวันจะลดน้อยลง เนื่องจากหายาก และมีวิธีการทำที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน และมีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ 400-500 บาท 

     ติดตามเรื่องราวของขนมไทยทั้งหมดนี้ได้ใน รายการกบนอกกะลา วันพฤหัสบดีที่  28  มิถุนายน 61 เวลา 20.45 นาที ทางช่อง MCOT HD