ทีวีรายการน่าชม 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:06

"กิฟท์ กรองบุญ" อาสา "ตามรอยก้าวพระบาทฯ" ณ ศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน

ช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) นำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ตอนสุดท้าย โดยมีผู้ประกาศข่าว "กิฟท์-กรองบุญ ศรีสรรพกิจ" ที่อาสาลงพื้นที่ไปยังศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในชื่อตอน "ศาสตร์พระราชา"

     ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2524 พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม จัดทำโครงการพัมนาด้านอาชีพประมง และการเกษตร และพระราชทานเงินที่ราษฎรถวายเป็นทุนเกิดเป็น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ที่สร้างคุณประโยชน์ถึงปัจจุบัน ออกอากาศในรายการ "ทันข่าวเช้า" วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา 06.00 น. 

     ติดตามชมได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด  "ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙" ตอนที่ 9 "ศาสตร์พระราชา" ออกอากาศในรายการ "ทันข่าวเช้า" วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เวลา 06.00 น.  ทางช่อง MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์)