TAG › อติรุจ สุวรรณ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 00:24

Tag : อติรุจ สุวรรณ พบข้อมูล 2 รายการ

545

TAG

2
2 รูป''บอส-อาเธอร์''แถลงข่าวงานกาชาดประจำปี2558
ข่าว › ข่าวในประเทศ

''บอส-อาเธอร์''แถลงข่าวงานกาชาดประจำปี2558

สภากาชาดไทย ได้จัดงานกาชาดประจำปี 2558 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จึงกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2558 และได้มีการจัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ โดยในงานแถลงได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2558 และ ม.ร.ว.ปรียางศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ กล่าวต้อนรับและเปิดการแถลงข่าว ซึ่งภายในงานมีเหล่าดารา-นักแสดง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมถึงสองหนุ่ม ''บอส-อติรุจ'', อาเธอร์ เบญจกุล จากละครหัวใจปฐพี เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานกาชาดในครั้งนี้
376
25 มีนาคม 2558 เวลา 01:04