"รพ.เจ้าพระยาบริการทดสอบภูมิแพ้อาหาร"

โรงพยาบาลเจ้าพระยาตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อาหารแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าตนเองแพ้อาหารชนิดใด

จึงได้เปิดให้บริการ “การทดสอบภูมิแพ้อาหาร Oral Food Challenge” คือ การให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่สงสัยว่าทำให้เกิดอาการแพ้ โดยเริ่มจากปริมาณเล็กน้อย และค่อยๆ เพิ่มปริมาณขึ้น ซึ่งการทดสอบนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ ทำในโรงพยาบาลมียาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีความพร้อม ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการทดสอบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-884-7000 หรือทาง Line ID: @chaophya