รพ.เจ้าพระยาเชิญร่วมครรภ์คุณภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเรียนเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาครรภ์คุณภาพ “STRONG MOMS & BABIES” ครั้งที่ 2 รับฟังความรู้การดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

สำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ฟรีที่แผนกสูตินรีเวช โทร.02-884-7000 ต่อ 1208, 1218