สัมมนาโรคมะเร็งเต้านม

ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญประชาชนเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง “การตรวจรักษาโรคมะเร็งเต้านม” ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 – 12.30 น. ร่วมกันไขปัญหาทุกข้อสงสัยที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมได้ ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Call Center โทร. 02-433-8222, 02-433-5666