"พอแล้วดี The Creator" รุ่น4 ปฏิบัติด้วย "ความพอเพียง" สู่ไลฟ์สไตล์เทรนด์ธุรกิจ

"พอแล้วดี The Creator" เป็นโครงการต้นแบบของสังคมที่สนับสนุน และส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ นำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มาร่วมกันดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และโลกทัศน์ของคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้ทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว หากนึกถึงสังคมที่อยู่ และพร้อมขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ โดยที่ผ่านมา พอแล้วดี The Creator ตั้งแต่รุ่นที่ 1-3 ได้ดำเนินธุรกิจของตัวเองในโลกทัศน์ใหม่ที่เกิดจากแนวคิดหลักทั้งสอง รวมทั้งมีการเกื้อกูลกันในมิติต่างในรุ่นเดียวกัน และข้ามรุ่นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 นับเป็นปีที่ 4 ของโครงการพอแล้วดี The Creator  พร้อมจะเปิดตัว 18 แบรนด์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในฐานะ "พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 4"  ซึ่งมีแรงบันดาลใจที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาเติมเต็มแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน  ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ บี. กริม ในวันพุธที่ 3 เมษายนนี้ ณ ห้องอเนกประสงค์    ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ถนนพระราม 1
 
 
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการ พอแล้วดี The Creator "พอแล้วดี ขยายความต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 4 เป็นความน่าชื่นใจมากที่เห็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวหน้า หันมาใส่ใจกับสังคมมากขึ้น ไม่เพียงแต่มีจำนวนคนที่มาสมัครเพิ่มขึ้น แต่ยังมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม น้องๆหลายคนเป็น ไอดอล ของคนรุ่นใหม่อยู่แล้ว แต่อยากจะมาเข้าโครงการเพราะอยากจะมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เรื่องความพอเพียง เพื่อที่เขาจะได้ไปช่วยสานต่อ หลายชื่อหลายแบรนด์ที่มาเข้าโครงการรุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น ภูคราม FolkCharm เพนกวินชาบู มะพร้าวอ่อน Aromatic แต่อยากจะบอกว่าทุกแบรนด์ที่ได้  เข้ามา ล้วนแต่น่าตื่นเต้นทั้งสิ้น พวกรุ่นก่อนๆที่มานั่งเชียร์ถึงกลับจะขอมาร่วมเรียนอีกครั้งเพราะสนุกไปด้วย"
 
 
ทั้งนี้ หลังจากการเปิดตัว "พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ 4" อย่างเป็นทางการ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืน และการท่องเที่ยว ก็จะจัด Workshop 5 ครั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นต้นแบบ และพร้อมในการเผยแพร่องค์ความรู้  ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2562  พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้สู่สาธารณชนผ่านSocial Media  ที่ www.porlaewdeethecreator.com, พอแล้วดี The Creator Facebook Page ,พอแล้วดี YouTube Chanel
 
 
ดร.ศิริกุล กล่าวในท้ายที่สุด ถึงบทบาทของ "พอแล้วดี The Creator" เป็นผู้เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน สร้างเครือข่าย “พอแล้วดี” ที่เกื้อกูลกันและกันเพื่อการพัฒนาธุรกิจภายในท้องถิ่นตนเองและระหว่างท้องถิ่นอื่นๆ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นคุณค่าให้กับสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
 
 
"ส่วนแบรนด์ที่ไม่ได้คัดเลือกเข้าร่วม ต้องบอกว่า หลายแบรนด์ไม่ใช่ไม่เก่ง ตรงกันข้ามคือ เก่งมากแล้ว จะอย่างไรก็ตาม ปีนี้เราได้เปลี่ยนกติกาใหม่ คือ ต่อให้ไม่ได้คัดเลือกให้เข้า workshop เต็มรูปแบบ แต่เราจะบอกน้องๆไปเลยว่า เขาต้องเติมเต็มเรื่องไหนให้พอเพียงกว่านี้ เช่นถ้าขาดเรื่อง Business Model เราก็จะเชิญมาเข้าร่วมในคลาสนี้เป็นกรณีพิเศษ พูดง่ายๆคือ เราไม่ทิ้งใครเลย มีแต่ต้องเติมมากเติมน้อยให้พอดี"