จังหวัดน่านผนึกกำลังหน่วยงานท่องเที่ยวจัดประกวด มิสแกรนด์น่าน 2019

จัดเต็ม!ด้วยจังหวัดน่าน ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และกองประกวดมิสแกรนด์น่าน ได้จัดเวทีการประกวด มิสแกรนด์น่าน 2019 ซึ่งเป็นเวทีคัดสรรสาวงามระดับจังหวัดเพื่อค้นหาตัวแทนของจังหวัดน่าน เข้าสู่การประกวดเวทีระดับประเทศ (มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019) ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมไป ด้วยรูปร่าง ไหวพริบ ความรู้ ความสามารถ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และเป็น ตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ มิสแกรนด์น่าน 2019 และ ตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวจังหวัด สำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เป็นเวทีที่มีมาตรฐานสากลด้าน การตัดสิน โปรดักชั่น และรูปแบบการประกวด โดยมี คุณ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นประธานกองประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ร่วมกับ จังหวัดน่าน มีความยินดีที่จะนำเสนอความเป็นที่สุดของเวทีใน จังหวัดเพื่อเข้าสู่การประกวดเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทย และการจัดการประกวด มิสแกรนด์น่าน 2019 จะเกิดขึ้นตั้งแต่วนัที่ 20-22 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดน่าน และวันแถลงข่าวที่ผ่านมาในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ศูนยก์ารค้า Jas Urban ศรีนครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่านและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้จะมีสาวงามตัวแทนจากทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เชียงกลาง เมืองน่าน แม่จริม เวียงสา ท่าวัง ผา ทุ่งช้าง นาน้อย นาหมื่น บ่อเกลือ บ้านหลวง ปัว ภูเพียง สองแคว และสันติสุข จะเข้าร่วมเก็บ ตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ โดยจะ มีการถ่ายทอดสดในวันตัดสินทางเพจ Miss Grand Thailand ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งล้านคน และเพจอื่นๆที่ร่วมถ่ายทอดสดในการประกวด ซึ่งผลที่ได้รับจะนำ มาซึ่งชื่อเสียงและภาพลกัษณ์ ในด้าน การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน จะเพิ่มมากขึ้น จากการนำเสนอศักยภาพในการจัดงาน มิสแกรนด์น่าน 2019

    ทั้งนี้กองประกวดมิสแกรนด์น่าน จะมีการแถลงข่าว การประกวดมิสแกรนด์น่าน 2019 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้า Jas Urban ศรีนครินทร์ ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.ถึง 15.30น. ซึ่งในวันดังกล่าวจะได้พบกับ (น้องมอส) น้ำอ้อย ชนะพาล มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 และ (น้องจุ๊บแจง) จิณณ์ฐิตา วิไลลักษณ์ มิสแกรนด์น่าน 2018 รวมถึงสาวงามจากเวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี 2018 และปี 2019 พร้อมทั้งการเปิดตัวสาวงามทั้ง 15 อำเภอผ่านชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอน่าน อย่างผ้าลายน้ำไหลที่ผสมผสานให้ดูแฟชั่นมากขึ้น จาก ร้านผ้าน่านบุรี โดย คุณออ ธีร์วรา ริพล ที่ออกแบบและตัดเย็บใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สาวงามใส่โชว์ในวันดังกล่าว

    และในช่วงกิจกรรมการเก็บตัวที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 จะมีกิจกรรมดังนี้

    - 20 มีนาคม 2562 จะมีขบวนแห่รอบเมืองเพื่อเปิดตัวสาวงามทั้ง 15 อา เภอ และต่อเนื่อง ด้วยยแฟชั่นโชว์ ในชุด ผ้าทอน่าน ของผู้เข้าประกวดทั้ง 15 คน ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน และจะมีการประกาศรางวัล “แต่งกายพื้นเมืองงาม” ตั้งแต่ช่วง 17.00 น. เป็นต้นไป

    - 21 มีนาคม 2562 การทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ วัดภูมินทร์ ศาลหลักเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นตน้ และหลังจากนั้นจะเดินทางไปเก็บตัวที่ อำเภอปัว และ อำเภอเชียงกลาง ซึ่งในช่วงเย็นจะมีการประกวดในรอบคัดเลือก ที่แสงทอง รีสอร์ท เชียงกลาง และมีประกาศรางวัล “Best Performance”

     - 22 มีนาคม 2562 จะเดินทางกลับเข้าสู่อำเภอเมือง เพื่อเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่ศาลากลางจังหวัด และเดินทางเข้าสู่ โรงแรมน้ำทอง น่าน ซึ่งเป็นสถานที่ประกวดใน รอบตัดสิน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ที่สามารถจุผู้ชมได้มากกว่า 1000 ที่นั่ง และในค่ำคืน ดังกล่าว  จะได้พบ คุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ คุณน้ำอ้อย ชนะพาล มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 คุณปรภสัสร วรสิริดา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 และ Clara Sosa Miss Grand International 2018 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดของการประกวดมิสแกรนด์น่าน 2019 ได้ที่ FB fanpage มิสแกรนด์น่าน และทางเพจ Miss grand thailand