"รพ.เจ้าพระยาชวนปรับความดันโลหิต"

โรงพยาบาลเจ้าพระยาร่วมกับนิตยสารชีวจิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "ปรับไลฟ์สไตล์บำบัดโรคความดันโลหิตสูง" โดย พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 – 15.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา สำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Call Center รพ.เจ้าพระยา 0-2433-5666, 0-2433-8222 และนิตยสารชีวจิต 0-2422-9999 ต่อ 4123