รพ.เจ้าพระยาห่วงสุขภาพประชาชน

โรงพยาบาลเจ้าพระยามีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน เนื่องจากฤดูฝนมักเกิดโรคระบาดหลายโรค จึงขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนาสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกัน “โรคระบบทางเดินหายใจ” โดย นพ.ธนสิษฐ์ หงส์พนัส อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ พร้อมนักแสดงรับเชิญ คุณนาว ทิสานาฏ ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.00-11.00 น. ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา สำรองที่นั่งฟังเสวนาได้ที่ 0-2433-5666, 0-2433-8222