ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยเข้ารับรางวัลสยามคเณศวร

สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย บมจ.อสมท เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลสยามคเณศวร ประจำปี 2561 สาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่น ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องอื่นๆ