ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยเข้ารับรางวัลสยามคเณศวร

สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์ ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย บมจ.อสมท เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลสยามคเณศวร ประจำปี 2561 สาขาผู้ประกาศข่าวดีเด่น ณ ห้องประชุมใหญ่ทีโอที แจ้งวัฒนะ