"อ.ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์" นักพลังงานบำบัดรักษาพลังจิตทิพย์อโรคยา รับเลือกได้รับรางวัลลูกกตัญญู

อ.ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ นักพลังงานบำบัดรักษาพลังจิตทิพย์อโรคยา บุญหล่นอีกครั้งสำหรับการคัดเลือกได้รับรางวัลลูกกตัญญู พระคเณศวร งานมหาคเณศจตุรถี ในรอบปีนี้ ได้รับคัดเลือกรับรางวัลที่ 5 ภายในปีนี้ ไม่เรียกบุญหล่นทับ จะเรียกว่าอะไรดี เมื่อวันก่อนเข้ารับรางวัลกันที่ ลานกิจกรรมชั้นG สวนลุม ไนท์ บาซาร์ รัชดาภิเษก โดยมีผู้ร่วมรับรางวัลมากมายอาทิ คุณสมบัติ เมทินี,คุณดาวใจ ไพรจิตร,คุณแม่แมว “ป้าแมว ดาวพระศุกร์”หรือ “รุ่งกานดา เบญจาภรณ์” ดาราดังแห่งดาวพระศุกร์ รวมถึงตัวอ.ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ ที่ได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวอย่างยิ่ง ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยเข้ารับรางวัลกับพระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญโญ) เจ้าอาวาสนักพัฒนา วัดศีรษะกระบือ

     ล่าสุดได้รับเชิญอย่างเป็นทางการกับ ทีมจัดงาน WORLD RECORD งานมหาคเณศจตุรถี   ให้อ.ดร.วรรณวิไล  กันเพ็ชร์   นักพลังงานบำบัดด้วยพลังจิตทิพย์    ได้รับคัดเลือกเป็นลูกกตัญญูพระคเณศวร   สร้างความยินดีอย่างยิ่ง ให้กับเจ้าตัวในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้   ทำให้มีกำลังใจต่อสู้ พร้อมที่จะดูแลด้านพลังจิตให้กับผู้ป่วยที่เข้ามารับการอบรม ให้โรคร้ายหายกันหลายต่อหลายท่าน ทำให้อ.ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ มีกำลังใจเดินหน้าต่อสู้โรคร้ายให้กับผู้ที่เข้ามารับการอบรมรักษาอย่างตั้งใจการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อคนป่วยและสังคมเป็นอย่างยิ่ง