แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จัดสอบแข่งขัน คณิต-วิทย์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 4

ผู้อยู่ในแวดวงการศึกษา ครู นักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จะรู้จัก “การสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” เพราะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถม ศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ตรวจสอบความรู้และศักยภาพของตัวเอง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินในการเรียนต่อไปข้างหน้า การจัดสอบวัดระดับความรู้นี้ จัดโดยองค์กรที่จัดสอบวัดระดับความรู้ ก็คือ ASMO (Asian Science and Mathematics Olympiad) หรือ แอสโม่ ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความเชื่อถืออย่างสูง มาเป็นระยะเวลานาน 4 ปี

 

     คุณสิริพร พันธุ์เขียน กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง  บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เล่าให้ฟังว่า “การสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี  2557 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ บริษัท โอลิมปิค เอ็ดดูเคชั่น ประเทศมาเลเซีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำแบบทดสอบ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ  ซึ่งในการเปิดสอบวัดระดับความรู้ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ แอสโม่ ไทยแลนด์ ก็เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนไทย ให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

 

     ในปีแรก ที่เปิดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมาก รวมไปถึงเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสอบกว่า 8,000 คนทั่วประเทศ และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยในทุกๆ ปี  ทำให้แวดวงการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความตื่นตัว นอกจากนี้ ยังมีเวทีต่อยอดให้นักเรียนที่สอบผ่านและมีระดับคะแนนที่ดีในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้ไปร่วมสอบแข่งขันวัดระดับความรู้ กับนักเรียนในระดับภูมิภาคเอเชีย ณ สนาม ASMOPS (Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary Schools) อีกด้วย ซึ่งเราถือว่า เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่ช่วยวัดผลทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย อีกทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนไทยได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาชาติ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 

 


    
   

 สำหรับ บริษัท แอสโม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กำเนิดขึ้นมาด้วยปณิธาน 3S ประกอบด้วย Standard  คือ ยกระดับหลักสูตร เพื่อสร้างมาตราฐานความสามารถให้เด็กไทยอยู่ในมาตราฐานสากล Stimulant คือกระตุ้นให้เด็กไทยสนใจในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น  และ Star คือเลือกเฟ้นนักเรียนที่มีความสามารถด้านนี้ ผลักดันให้เจริญเติบโตและเป็นต้นแบบให้กับเด็กไทยคนอื่นต่อไป  จากปณิธานดังกล่าวฯ ทำให้ แอสโม ก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น บนมาตรฐานระดับสากล เพื่อที่จะสร้างเวทีและเติมเต็มโอกาสให้กับนักเรียนไทย มีเวทีในการตรวจสอบวัดระดับความรู้ ซึ่งช่วยสามารถพัฒนาความรู้ของตนเองให้ก้าวหน้า ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  จึงเป็นเหตุผลหลัก ทำให้ แอสโม่ เอ็ดดูเคชั่น ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในแวดวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ    

     ความภาคภูมิใจอย่างมาก  ก็คือ ในปีนี้ ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดสอบแข่งขัน ASMOPS & ASMO International Competition 2017 หรือ การสอบแข่งขันวัดระดับความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 4 ภายใต้การดูแลของ แอสโม่ ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ (สบชน.) และโรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (เอซายน์) ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาภาครัฐบาลและเอกชน ในการส่งเด็กนักเรียนเข้าสอบในระดับชั้นดังกล่าว เป็นจำนวนประมาณ 30,000 คน ทั่วประเทศ  ขณะนี้ ได้คัดเลือกให้เหลือ จำนวน 36 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมสอบแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย กับเด็กนักเรียนจากประเทศ มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่โรงแรมบูติค ซิตี้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2560 นี้ 

     การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียน และต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แอสโม่ ไม่ใช่เวทีสอบแข่งขันที่ชิงความเป็นหนึ่ง หากแต่เป็นเวที ที่จะเสริมทักษะการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับ สถาบันการศึกษา และนักเรียน ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.ASMO2U.com  และwww.facebook.com/ASMOTHAI  หรือ โทรศัพท์ 02-100-9091-2