“ร.พ.เจ้าพระยาขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีนี่”

ทีม PCT สูตินรีเวช โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีนี่ ในโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้แก่ครอบครัวที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ใกล้คลอด ณ หอประชุมพลโท นพ. โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องอื่นๆ