รพ.เจ้าพระยาจัดเสวนาการสร้างสมองลูกในครรภ์

น.พ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดเสวนาร่วมกับนิตยสารรักลูกให้ความรู้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์และครอบครัวที่สนใจในเรื่อง “9 เดือนในท้อง...เวลาทองสร้างสมองลูกดีด้วย EF” นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังสามารถเรียนรู้การฝึกท่าโยคะผ่อนคลายสลายเครียดได้อีกด้วย ณ หอประชุมพลโท นพ. โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องอื่นๆ