เลิฟสตอรี่เรื่องแปล 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08:54

วิถีกามแห่งจักรพรรดิโรมัน (196)

  • 1,120 view
  • share

( ต่อจากตอนที่แล้ว.. )

 

    บทที่ 20
    คอนสแตนติน ผู้เกรียงไกร

    การเป็นคริสเตียน ถูกกำหนดว่าต้องมีผัวเดียวเมียเดียว แต่ดูเหมือนว่า ความเป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของคอนสแตนติน จะทำให้เขาได้รับการยกเว้น โดยอ้างว่า เซนต์ออกัสติน นักบุญคนสำคัญได้อนุญาตให้เขาสามารถมีผู้หญิงเป็นบริวารมากมายเท่าไหร่ก็ได้ ตามที่ต้องการ

    เมื่อลิซินิอุสสิ้นไป คอนสแตนเตียก็อยู่ในความดูแลของพี่ชาย นางส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมของคริสเตียน คอนสแตนตินออกกฎหมายจัดระเบียบสังคมตามแนวทางของคริสเตียนมากขึ้น ความเหลวแหลกในเรื่องกาม โสเภณี ทาสขายตัว ค่อยๆ ถูกกำจัดออกไปจากสังคมโรมัน

    ในวันที่ 8 พฤศจิกายน คริสตศักราชที่ 324 ไม่ถึงสองเดือนจากการตายของลิซินิอุส จักรพรรดิคอนสแตนตินก็ประกาศ วางโครงสร้างเมืองหลวงใหม่

    เขามีประสงค์ที่จะย้ายเมืองหลวง และองค์กรบริหารอาณาจักรโรมันทั้งมวลจากกรุงโรมไปยัง เมือง ไบเซนติอุส เมืองเก่าแก่สมัยกรีกโบราณทางตะวันออก โดยตั้งชื่อเมืองนี้ตามชื่อของตนว่า คอนสแตนติโนเปิล- ต่อมาใน ค.ศ. 1930 เปลี่ยนชื่อเป็น อิสตันบูล ปัจจุบันคือเมืองหลวงของตุรกี 

    กำแพงเมืองหลวงใหม่เสร็จในคริสตศักราชที่ 328 สองปีต่อมาโครงสร้างเมืองราวลอกแบบมาจากกรุงโรมก็เสร็จงดงาม มหาวิหารของลัทธิศาสนาดั้งเดิมถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสเตียนหมด  คอนสแตนตินยังบัญชาให้สร้างมหาวิหาร ฮาเกีย โซเฟีย - ( Holy Wisdom) และ ฮาเกีย อีรีน ( Holy Peace) และยังก่อตั้ง Church of the Holy Apostles ซึ่งเขาเองไม่ได้เข้ารีต จนอีกเจ็ดปีต่อมา

    หลังเทศกาลอีสเตอร์ใน ปีคริสตศักราชที่ 337 คอนสแตนตินรู้สึกตัวเองป่วย แต่เขาก็ยังเดินทางไปดรีพานุม ที่เปลี่ยนชื่อเป็น เฮเลโนโปลิสเพื่อเป็นเกียรติต่อเฮเลนา มารดาของเขา -ปัจจุบันคือทราปานิ, เกาะซิชิลี เขามาเพื่อบูชาและสวดมนต์ที่หลุมศพของนักบุญลูเซียน ซึ่งเป็นนักบุญที่เฮเลนานับถืออย่างยิ่ง  จากนั้นเขาเดินทางต่อไปยังคิโนมีเดีย-อิซมิทในตุรกีปัจจุบัน ที่ซึ่งเขาได้เข้าพิธีแบ็บติส 

    อีกสองสามสัปดาห์ต่อมา ระหว่างเทศกาลเพนติโคสต์ วันที่ 22 มิถุนายน ปีคริสตศักราชที่ 337

 

( อ่านต่อตอนต่อไป.. )

  • 1,120 view
  • share