เลิฟสตอรี่เรื่องแปล 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09:08

วิถีกามแห่งจักรพรรดิโรมัน (194)

( ต่อจากตอนที่แล้ว.. )

 

    บทที่ 20
    คอนสแตนติน ผู้เกรียงไกร

    คอนสแตนเตียจึงวางแผนช่วย มันก็คือแผน ที่ใช้ได้ผลมานับแต่สมัยโบราณ กลาฟิราตัดผมสั้น ปลอมตัวเป็นเด็กหนุ่มราชนิกูล ที่เดินทางออกจากเมืองเพื่อการท่องเที่ยวในต่างแดน กลาฟิราหลุดพ้นมาจากนิโคมีเดียได้สำเร็จ มุ่งสู่อามาเซีย เมืองหลวงของแคว้นพอนตัสในอนาโตเลีย ซึ่งผู้ครองนครนึกว่ากลาฟิราที่ปลอมตัวเป็นชายเป็นผู้เดินสาส์นลับของจักรพรรดิ จึงให้ที่พักพิงในวังห่างไกลจากความสนใจของผู้อื่น แต่กลาฟิราต้องการอยู่ในที่ปลอดภัยในศาสนจักรคริสต์ และก็ได้พบสังฆราชาชื่อบาซิล เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ  กลาฟิราก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้บาซิลฟัง นางต้องการเงินทุนเพื่อที่จะได้หนีให้พ้นเงื้อมมือของลิซินิอุส

    สังฆราชาบาซิลจึงจดหมายไปยังคอนสแตนเตีย เพื่อให้นางส่งเงินมาช่วยกลาฟิรา แต่โชคร้ายที่จดหมายนั่นตกอยู่ในมือของสมุนลิซินิอุส

    จอมโฉดส่งกำลังทหารมาเพื่อจับกุมกลาฟิราทันที แต่นางรู้ตัวก่อน จึงฆ่าตัวตายอุทิศพรหมจรรย์ให้กับพระเป็นเจ้า ก่อนที่กองทหารจะมาถึงอามาเซีย สังฆราชาบาซิลถูกคุมตัวไปยังนิโคมีเดีย ลิซินิอุสสั่งทรมานบาซิลจนตายอย่างทารุณ

 


( อ่านต่อตอนต่อไป.. )