ข่าวข่าวในประเทศ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41

ประชาชนเดินทางมากราบไหว้พระแก้วมรกตและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนจำนวนมากสวมใส่เสื้อผ้าชุดสุภาพ โดยสีเหลืองเป็นหลัก ทยอยมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9 ภายในปราสาทพระเทพบิดร ด้านประตูวิเศษไชยศรี ถนนพระลาน ตั้งแต่ก่อนเวลา 6 โมงเช้า 

          โดยวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้ เปิดให้เข้าก่อนเวลาตั้งแต่ 07.45 น. ทำให้ประชาชนที่ต่อแถวที่ยาวได้รับความสะดวก โดยมีการจัดแถวคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายและให้เช็คอินแอปฯ ไทยชนะสำหรับคนที่พกโทรศัพท์มือถือ ส่วนคนที่ไม่มีให้ลงทะเบียนด้วยการเขียนชื่อ-นามสกุลแทน

          ด้านในก่อนจะขึ้นปราสาทพระเทพบิดร เจ้าหน้าที่ได้จัดระเบียบโดยจัดเป็นแถวตอน จำนวนครั้งละ 50 คน ขึ้นกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังบรรยายให้ทราบว่าพระบรมรูปแต่ละพระองค์ ซึ่งประชาชนที่เตรียมพวงมาลัยมาได้วางลงบนพานที่จัดเตรียมไว้ ก่อนลงจากปราสาทพระเทพบิดร ไปยืนถ่ายภาพด้านประตูด้านหน้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์

          จากนั้นได้ไปกราบสักการะ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย

          ในวันนี้พระบรมมหาราชวัง  ได้เปิดเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา  08.00-17.00 น.