ข่าวข่าวในประเทศ 12 กันยายน 2562 เวลา 08:53

เปิดตัว อลังการ 40สาวงามตัวแทน 4 ภูมิภาค บนเวทีนางสาวไทย ประจำปี 2562

พล.ต.ท.อรรถฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2562 กล่าวว่า “การประกวดในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 86ของการ ประกวดนางสาวไทยโดยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยทั่ประเทศเข้าร่วมการประกวดอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค สาวงามผู้ได้ตำแหน่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐนะทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวและทูตพาณิชย์ อีกด้วย พร้อมทั้งยังสร้างโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดำรงตำแหน่งนางสาวไทยก้าวสู่เวทีประกวดความงามระดับ นานาชาติ โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น และไม่ว่าจะนานเพียงใดความงดงามของเวทีประกวดนางสาวไทยจะยังคงสร้างตำนาน ความยิ่งใหญ่ตลอดไป”

     ดร.อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการจัดการประกวดกล่าวถึง การประกวดนางสาวไทยในปีนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับตำนานเวทีประกวดความงามที่คงคุณค่าเก่าแก่และยาวนานที่สุดของประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดโดยคัดเลือกตัวแทน 77 จังหวัด 4 ภูมิภาค ประกวดคัดเลือกให้เหลือเพียงภาคละ 10 สาวงามรวมทั้งสิ้น 40 สาวงามเข้าสู่รอบตัดสินในระดับประทศ มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นในทุกภูมิภาคเพื่อคัดลือกตัวแทนเข้าชิงชัยตำแหงนางสาวไทยประจำปี 2562 นี้
โดยสาวงามผู้เข้าประกวดจะร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-26 กันยายนนี้และเดินทางทัศนศึกษาเยี่ยมชมและสัมผัสวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมทั้งทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเซียงราย ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายนก่อนที่จะกลับมาทำกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทมหานคร พร้อมทั้งเข้าพบกรรมการเพื่อเก็บคะแนนรอสัมภาษณ์ ประกวดรอบสื่อมวลชน ในวันที่25กันยายน 2562การประกวดรอบตัดสินในค่ำคืนวันที่ 25 กันยายนที่จะถึงนี้ ณ โรงละครอักษรา คิงเพาว์เวอร์  

 

     รายชื่อ 40 คน ผู้ผ่านเข้ารอบ “นางสาวไทย” ประจำปี 2562
     ภาคเหนือ
     1. นางสาวศุลีพร ดาบุตร จังหวัดเชียงราย อายุ 23 ปี ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ
     2. นางสาววธูสิริ ใจกลาง จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 25 ปริญญาโท ม.เชียงใหม่
     3. นางสาวกุลปริยา สาระรักษ์ จังหวัดตาก อายุ 20 ปี ปริญญาตรี ม.นเรศวร
     4. นางสาวพิชยา รอดสถิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ อายุ 21 ปี ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
     5. นางสาวสกุณา ปาปวน จังหวัดพะเยา อายุ 25 ปี ปริญญาตรี ม.แม่โจ้


     6. นางสาวกณิชชา ศิริศักดิ์ จังหวัดพิจิตร อายุ 27 ปี ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     7. นางสาวปองทิพย์ธิดา วจิตสุวรรณ จังหวัดเพชรบูรณ์ อายุ 19 ปี ปริญญาตรี ม.ราชมงคล
     8. นางสาวสุภางค์ พานทอง จังหวัดสุโขทัย อายุ 20 ปี ปริญญาตรี ม.พะเยา
     9. นางสาวพิชญา ลักษณา จังหวัดอุตรดิตถ์ อายุ 20ปี ปริญญาตรี ม.นเรศวร
     10. นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล จังหวัดอุทัยธานี อายุ 25 ปี ปริญญาโท พระจอมเกล้าลาดกระบัง

 

     ภาคกลาง
     11. นางสาวสิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ จังหวัดกรุงเทพ อายุ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล
     12. นางสาวพิชญดา พงศ์ชีพ จังหวัดจันทบุรี อายุ 24 ปี University of New of new Hampshire
     13. นางสาวฤาชนก มีแสง จังหวัดชลบุรี อายุ 25 ปี ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT
     14. นางสาวณัฎฐ์ชนานันท์ จันทิม จังหวัดนครนายก อายุ 24 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี ม.อีสเทิร์นเอเชีย
     15. นางสาวรดา ศุภมังคลาชัย จังหวัดนครปฐม อายุ 22 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
     16. นางสาวสุชิตา อ๊อกซ์แมน จังหวัดนนทบุรี อายุ 18 ปี กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.รังสิต
     17. นางสาวจารุภา ยศฐานนท์ จังหวัดปราจีนบุรี อายุ 19 ปี กำลังศึกษาปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย
    18. นางสาวปาลิตา ตั้งใจปอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ 24 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย
    19. นางสาวศุทธินี วิเชียรชอย จังหวัดระยอง อายุ 23 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ม.ราชมงคลตะวันออก
     20. นางสาวริศา พงศ์พฤกษทล จังหวัดสุพรรณบุรี อายุ 26 ปี London College of Fashion University of Arts Lodon

     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     21. นางสาวมนัสวี ศรีราช จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 20 ปี กำลังศึกษา ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น
     22. นางสาวพีรยา พลนิกรกิจ จังหวัดขอนแก่น อายุ 25 ปี จบการศึกษา ม.ขอนแก่น
     23. นางสาวอนัญญา รัตนเกษม จังหวัดนครพนม อายุ 26 ปี จบการศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ มรภ.เชียงราย
     24. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ฉิมผักแว่น นครราชสีมา อายุ 21 ปี ปริญญาตรี มรภ.นครราชสีมา
     25. นางสาวฤทัยรัตน์ โคตรสาร จังหวัดบุรีรัมย์ อายุ 23 ปี ปริญญาโท ม.ขอนแก่น
     26. นางสาวมนชนิตว์ ช่วยบุญ จังหวัดมหาสารคาม อายุ 20 ปี ปริญญาตรี ม.ขอนแก่น
     27. นางสาวบูชาธรรม อุ่นเรือน จังหวัดศรีสะเกษ อายุ 25 ปี ม.กรุงเทพ
     28. นางสาวกชพรรณ ไพฑูรย์ จังหวัดหนองคาย อายุ 26 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    29. นางสาวลักขณา พิมพ์แดง จังหวัดอุดรธานี อายุ 26 ปี การศึกษา มรภ.อุดรธานี
     30. นางสาวอรฤดี แสนหล้า จังหวัดอุบลราชธานี อายุ 24 ปี ปริญญาตรี ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     ภาคใต้
     31. นางสาวธัญชนก กังนิกร จังหวัดตรัง อายุ 25 ปี ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ
     32. นางสาวลลิตกาญจน์ พรนิพัทธ์กุล จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 21 ปี ปริญญาโท เภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
     33. นางสาวพรพักตร์ เพ็ชรกลม จังหวัดนราธิวาส อายุ 23 ปี ปริญญาตรี ม.นเรศวร
     34. นางสาวสุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์ จังหวัดพังงา อายุ 26 ปี กำลังศึกษา ปริญญาตรี ม.รามคำแหง
     35. นางสาวกิติยา ละอายทุกข์ จังหวัดพัทลุง อายุ 26 ปี ม.ราชมงคลธัญบุรี
     36. นางสาวพรนัชชา อารยะสัจพงษ์ จังหวัดเพชรบุรี อายุ 22 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     37. นางสาวปุณยาพร ราชฤทธิ์ จังหวัดสงขลา อายุ 22 ปี ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     38. นางสาวศิริประภา มุธุสิทธิ์ จังหวัดสตูล อายุ 24 ปี ปริญญาตรี ม.ราชภัฏพระนคร
    39. นางสาวพิมพ์นภางค์ สินะศิริมากุล จังหวัดสมุทรสงคราม อายุ 20 ปี ปริญญาตรี ม.มหิดล
     40. นางสาววริศรา รูปสม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อายุ 22 ปี ปริญญาตรี ม.ราชภัฏเชียงใหม่