ข่าวข่าวในประเทศ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 14:46

งามแต้ๆ เจ้า! ประมวลภาพกิจกรรมนางสาวเชียงใหม่ 2562

กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ แชร์ภาพ 30 ผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เก็บตัวทำกิจกรรม โปรโมตการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดแสนฝาง วัดบุปผาราม และพบปะสื่อมวลชน ที่โรงแรม Chala Number 6 Hotel พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ดูงามแต้ๆ ตามแบบฉบับกุหลาบเวียงพิงค์