ข่าวข่าวในประเทศ 11 กันยายน 2561 เวลา 16:01

ยกย่อง "ตูน บอดี้สแลม-มาตัง-โปรเม-เจ๊หน่อง" รับรางวัลวันเยาวชนแห่งชาติ 61

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 จำนวน 11 สาขา โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2561

    ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 148 ราย  จาก 11 สาขากิจกรรม  และมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือก อาทิ สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ได้แก่ หน่อง – อรุโณชา  ภาณุพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่น และ มาตัง – ระดับดาว  ศรีระวงศ์  ศิลปินสังกัด จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น  พร้อมกันนี้ศิลปินร่วมค่ายอย่าง ตูน - อาทิวราห์ คงมาลัย  ผู้ริเริ่มโครงการ “ก้าวคนละก้าว”  ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และ โปรโม - โมรียา จุฑานุกาล ผู้มีความสามารถอันโดดเด่นในด้านกีฬากอล์ฟ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ในสาขากีฬาและนันทนาการ  โดยรางวัลดังกล่าวพิจารณาจากการเป็นผู้มีความประพฤติ ความสามารถ สนับสนุน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิง ค่านิยม ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กเยาวชนและครอบครัว  

    ทั้งนี้ การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2561  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์  บอลรูม  อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561

มาตัง – ระดับดาว   ศรีระวงศ์    เปิดเผยว่า
“รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นในปีนี้  ซึ่งรางวัลนี้เปรียบเสมือนกำลังใจและแรงผลักดันที่ทำให้เราพร้อมที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทุกๆคนในการพัฒนาความสามารถของตนเองในด้านต่างๆที่ถนัดและสนใจ  เพื่อนำมาใช้ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ค่ะ  และที่สำคัญอย่าลืมร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคมกันด้วยนะคะ”