ข่าวข่าวในประเทศ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:57

เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด

 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด
 • เล่นใหญ่! สีสัน 77 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 โชว์ชุดประจำจังหวัด

วันที่ 11 ก.ค.61 ที่ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ จัดการประกวดรอบชุดประจำจังหวัด โดยให้แต่ละจังหวัดออกแบบชุดในระดับจังหวัด เพื่อให้สาวงามทั้ง 77 จังหวัดสวมใส่อวดโฉมบนเวที

     งานนี้สาวงามแต่ละจังหวัดเล่นใหญ่ ขนพร็อพมาแน่น นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละจังหวัดต่อหน้าคณะกรรมการ โดยมีชุดประจำชาติที่สวยงามวิจิตรตระการตาน่าสนใจหลายชุด อาทิ มิสแกรนด์เชียงใหม่ ใยไหม-อรชดา ไชยสาร ในชุด "วีระสตรีศรีล้านนา เกริกเกรียติเกรียงไกร กลองสะบัดชัย ชัยชนะทั่วหล้า" ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เชียงใหม่ดินแดนแห่งวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามสืบทอดยาวนาน 700 กว่าปี กลองสะบัดชัยนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ชุดนำเอาผ้าซิ่นตีนจกล้านนาเชียงใหม่นำมาเย็บเป็นโจงเค็ดมั่ม  ผ้าตีนจกดิ้นทองนำมาอัดพรีททับผ้าซีฟองสีแดง หยิบยก"กรองนม"ในสมัยพระนาง"จิระประภา"ผู้ครองนครเชียงใหม่มาเป็นสัญลักษณ์ในชุดนี้ นับเป็นหนึ่งเดียวแห่งศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ล้านนาให้ดูสง่างาม

     มิสแกรนด์นครปฐม จุ๊กจิ๊ก-จรัชยา สุขอินต๊ะ ในชุด "มยุเรศสกุณีราชินีแห่งปักษา" ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก นกยูง ถือเป็นราชินีแห่งสัตว์ปีกที่มีความงดงามที่สุดในโลก และในพุทธประวัติพระพุทธองค์ก็ยังได้ทรงเสวยพระชาติเป็นนกยูงซึ่งเป็นตำนานที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยมาช้านาน ทางจังหวัดนครปฐมจึงมีความภาคภูมิใจที่จะหยิบยกสัตว์ที่มีความเป็นสิริมงคลเคียงคู่กับความสวยงาม มาพรีเซ้นในรูปแบบชุดประจำจังหวัด

     มิสแกรนด์บุรีรัมย์ บิว-นันทภัค ไกรหา ในชุด "อิสาน ไคท์ ไทยแลนด์" ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก  เทศกาลงานแข่งว่าวอิสานที่อำเภอ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชาวอิสานใต้และความเชื่อในการบวงสรวงเสดาะเคราะห์ ส่วนตัวชุดได้สะท้อนถึงจังหวัดบุรีรัมย์เมืองแห่งการกีฬา

     มิสแกรนด์พะเยา พลอย-เบญจวรรณ วงค์ล้อม ในชุด "ทักษิณาติโลกอาราม" ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วัดติโลกอาราม วัดกลางน้ำตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยาอายุกว่า 500 ปี ทุกวันสำคัญทางพระพทุธศาสนาจะมีการจัดงานเวียนเทียนที่วัด ผู้ที่มาเวียนเทียนจะนั่งอยู่บนเรือแจว รอบลานอิฐดินเผาและพระธาตุที่โผล่พ้นผิวน้ำ แต่ละปีจะเวียนเทียน 3 ครั้ง คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  เป็นการเวียนเวียนกลางก๊วานพะเยา ฯลฯ

     รวมทั้งชุดที่เรียกเสียงฮือฮาได้รับเสียงชื่นชมว่ามีจินตนาการล้ำลึก อาทิ มิสแกรนด์ขอนแก่น เฟิร์น-พัชรา วอหา ในชุด "อารยะสตรี" ได้แรงบันดาลใจมาจาก ขอนแก่นค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในอำเภอภูเวียง ซึ่งมีความสำคัญแก่การเรียนรู้ประวัติและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก จึงได้สรรค์สร้าง ชุดประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นสตรีขี่ไดโนเสาร์แสดงออกถึงความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง ล้วนแล้วเกิดจากจินตนาการ ผสมผสานความเป็นไทย ผ่านตำนานไดโนเสาร์

     มิสแกรนด์นครศรีธรรมราช แตงโม-ทัศนา แมนโซ ในชุด "หัตถศิลป์เครื่องถมเมืองนคร" ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เครื่องถมเมืองนคร กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงคู่เมืองนครศรีธรรมราช ตัวชุดออกแบบให้เป็นถ้วยพร้อมเพิ่มความโดดเด่นโดยการใส่ "ต้มยำกุ้ง" นำมาผสมผสานลงบนตัวชุด เกิดความแปลกใหม่ ทันสมัยแต่ยังคงรักษางานหัตถศิลป์เครื่องถมเมืองนครอย่างสมบูรณ์แบบให้คงอยู่สืบไป

     มิสแกรนด์สงขลา พะแพง-ชมพูนุช รัตนะ ในชื่อชุด "นางเงือกทองคำ" ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ประติมากรรม นางเงือกทอง แหลมสมิหลา เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาที่แหลมสมิหลา จากตำนานของหาดสมิหลาที่มีนางเงือกมานั่งหวีผมบนหาดด้วยหวีทองคำ จำได้นำสัญลักษณ์อันโดดเด่นนี้ของเมืองสงขลามาดัดแปลงเป็นชุด เพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองสงขลาโดยผ่านชุดนางเงือกทองคำ เป็นต้น

     ทั้งนี้กองประกวดจะทำการคัดเลือกชุดประจำจังหวัดให้เหลือเพียง 20 ชุดสุดท้าย โดยมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ 10 ชุด และอีก 10 ชุดมาจากการโหวตของแฟนนางงามผ่านการกดไลค์ทางเฟซบุ๊ก Miss Grand Thailand จนกว่าจะปิดโหวตวันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 17.00 น. จากนั้นคณะกรรมการจะเฟ้นหาที่สุดแห่งชุดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม เพียง 5 ชุด  เพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ในการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 รอบตัดสิน วันที่ 14 ก.ค. ที่ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

     ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท รองชนะเลิศ 4 ตำแหน่ง รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท โดยทั้ง 5 ชุดสุดท้ายที่ได้รับรางวัล จะนำไปให้ผู้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 และรองทั้ง 4 สวมใส่ไปประกวดเวทีนานาชาติต่อไป

 

Siamdara
[ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพหรือนำไปเผยแพร่รูปภาพต่อไม่ว่าวิธีใดๆ ถ้าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้สูงสุด ]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่องอื่นๆ