ข่าวข่าวในประเทศ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 01:13

"ในหลวง"เสด็จฯถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ประชาชนร่ำไห้ระงม

  • 10,398 view
  • share

เมื่อเวลา 22.30 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ปิดพระฉากและพระวิสูตร เพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง โดยเจ้าพนักงานภูษามาลาและสนมพลเรือนกองพระราชพิธีสํานักพระราชวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมการที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระจิตกาธานบนพระเมรุมาศไว้พร้อม

          จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระเมรุมาศไปยังพระที่นั่งทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ที่หน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วเสด็จลงจากพระเมรุมาศ ประทับ ณ มุขหน้าพระที่นั่งทรงธรรม

          เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นพระเมรุมาศทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธานถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ ครั้งละ ๑ รูป ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

          ด้านเหล่าพสกนิกรทีีี่ร่วมในพระราชพิธี ณ ท้องสนามหลวง ทันทีที่เห็นควันสีขาวลอยออกมาจากยอดพระเมรุมาศ  ต่างพากันร้องไห้ระงม  พร้อมน้อมใจส่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่สู่สวรรคาลัย

  • 10,398 view
  • share