ข่าวข่าวในประเทศ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 15:26

อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน..พสกนิกรสะอื้นไห้ทั้งประเทศ

  • 3,367 view
  • share

วันที่ 26 ต.ค.2560 เวลา 13.30น เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาต เชิญเสด็จพระยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ราชรถปืนใหญ่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น ตามพระบรมโกศพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ 3 รอบ

     ต่อมาในเวลา 14.20 น.  เจ้าพนักงานเทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศด้านทิศเหนือ เจ้าพนักงานเลื่อนพระบรมโกศสู่เกริน อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน ครั้นถึงที่แล้ว ปิดพระฉาก ปิดพระสูตร หยุดประโคมกระทั่ง มโหระทึก สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ เปลื้องพระบรมโกศประกอบพระโกศจันทน์ แวดล้อมด้วยฉัตรดอกไม้สด 4 มุม แล้วเปิดพระฉาก เปิดพระวิสูตร

     โดยเหล่าพสกนิกรที่เฝ้าติดตามงานพระราชพิธีฯ ต่างสุดเศร้า สุดอาลัยและต่างก็สะอื้นให้กันทั้งประเทศ

 

 

  • 3,367 view
  • share