ข่าวข่าวในประเทศ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 21:11

ศิลปินพร้อมใจสำนึกในหน้าที่ น้อมรับพระราชดำรัสด้วยเศียรเกล้า

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับเหล่าคนบันเทิง ทั้งศิลปิน-ดารา ต่างพากันโพสต์ข้อความ ระลึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ สุพรรณหงษ์ทองคำ 20 ธันวาคม 2522 โดยมีความว่า

    "ศิลปิน มีหน้าที่ที่จะดูว่ามีความรู้สึก อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและแสดงออก มาในทางของตน ดังนั้นศิลปินทุกฝ่าย จึงมีหน้าที่ที่จะตั้งจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ เจตนาที่ดีผลที่ออกมาก็ดีเป็นผลที่ สร้างสรรค์เป็นผลที่ทำให้โลกเรามีความเจริญ ก้าวหน้าโดยแท้จริง..."

 

  

  

  

  

  

อินสตาแกรม amy_klinpatoom / davikah / peach_peachra / aom_sushar / krungor