ข่าวข่าวในประเทศ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 00:45

''แอล-กมลวรรณ''ปลื้ม!!! รับรางวัล''คนดีศรีพระพุทธสาสน์''

นอกจากจะเป็นนักแสดงมากความสามารถแล้ว นักแสดงสาว''แอล''กมลวรรณ ศรีวิไล ยังทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการทำบุญ ตักบาตร สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ล่าสุดสาวแอลเข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล''คนดีศรีพระพุทธสาสน์''ในโอกาสวันเข้าพรรษา ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและองค์กรทางพระพุทธศาสนาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้สนองนโยบายคณะสงฆ์ในการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญพุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ตามหลักพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงอรรถาธิบายไว้ ในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในทุกเทศกาล โดยเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่า

 

                ''รู้สึกดีใจ และปลื้มใจมากค่ะ ที่แอลได้รับเกียรติให้มารับประกาศเกียรติคุณรางวัล คนดีศรีพระพุทธสาสน์ มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะ เพราะเป็นรางวัลที่สูงส่งมาก ตัวแอลเองก็นับถือศาสนาพุทธ ถูกปลูกฝังให้ทำบุญตักบาตรอยู่บ่อยๆ แอลก็ประพฤติปฏิบัติมาตลอด ทำให้แอลกลายเป็นคนที่ชอบทำบุญ ทำทาน เวลามีใครชวนไปทำบุญที่ไหน ถ้าแอลไปได้ แอลก็จะไปค่ะ แต่ถ้าไปไม่ได้ แอลก็จะร่วมทำบุญไปค่ะ แอลรู้สึกว่าการทำบุญทำให้เรามีความสุข อะไรที่ติดขัด ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ''